Ad Banner

Interview

Game Workers Guild: En ny faglig klub for spiludviklere i Danmark

Foto: Gameworkers.dk

Af Lau Mellemgaard Eskildsen
5 juli, 2024

- og et nyt skridt mod bedre arbejdsvilkår i den danske spilindustri

Arkaden har fået en eksklusiv snak med Allan Christophersen, der er en af initiativtagerne bag Game Workers Guild (GWG), for at få indsigt i den nye tværfaglige brancheklub og dens betydning for spiludviklere i Danmark. I denne artikel vil vi udforske, hvorfor GWG er så vigtig, hvordan initiativet opstod, og hvad det sigter mod at opnå. 

Hvad er Game Workers Guild?

GWG er skabt med det formål at forbedre arbejdsvilkårene for alle, der arbejder i den danske spilindustri, lige fra programmører til grafikere og akademikere. Med spilindustriens stigende betydning og omsætning, der overstiger film- og tv-branchen, er det afgørende at sikre fair lønninger, bedre arbejdsforhold, pensionsordninger og klare regler for kreditering. GWG håber at kunne skabe en mere professionel og transparent branche, hvor spiludviklere har de bedst mulige vilkår for at udfolde deres kreativitet og innovation.

Initiativet er skabt i samarbejde mellem en gruppe aktivister fra spilindustrien og de fire fagforeninger bag Gameworkers.dk: DM, FAF, HK Privat og PROSA. Allan Christophersen forklarer, at GWG er en brancheklub, hvilket betyder, at det er en faglig klub, der repræsenterer arbejdere inden for en hel branche for at sikre bedre vilkår for deres medlemmer.

– Ved at gå sammen i en brancheklub giver det mulighed for at snakke indbyrdes om behov og problemer og formidle det videre til de associerede fagforeninger til overenskomstforhandlinger og støtte, siger Allan Christophersen.

Formål og mål

Formålet med GWG er at forbedre vilkårene for folk, der arbejder i den danske spilindustri. Branchen er kendt for dårlige arbejdsvilkår, hvor en nylig undersøgelse fra PROSA viser, at spiludviklere tjener omkring 20% mindre end de ville gøre med samme kvalifikationer uden for branchen.

– Der har også været problemer med ‘crunch’ overarbejde, manglende pensionsordninger, minimale barselsvilkår og massefyringer. Vi håber på at kunne hjælpe med at løse nogle af de mange problemer ved at sørge for, at der indgås overenskomstforhandlinger mellem fagforeningerne og de danske spilvirksomheder, forklarer Allan Christophersen.

GWG udspringer af Gameworkers.dk, som blev startet af de samme fagforeninger med inspiration fra det internationale Game Workers Unite-initiativ. Gameworkers.dk tilbyder information og støtte til de næsten 25-35% af danske spilarbejdere, der ikke har dansk som modersmål.

– Resultatet blev i første omgang hjemmesiden gameworkers.dk, som tilbyder hjælp til at informere sig om deres rettigheder sikret af den danske funktionærlov, samt vigtigheden af fagforeninger. Nu udvides initiativet ved at arbejdere fra industrien organiserer sig i en brancheklub, som kan hjælpe med fagforeningernes fortsatte arbejde om at sikre bedre vilkår, uddyber Allan Christophersen.

Fagforeningen FAF har desuden stor erfaring med freelancere, og GWG giver mulighed for, at freelancernes stemme bliver hørt, når der forhandles aftaler med spilfirmaer.

– Vi kan trække på både vores medlemmers erfaringer og FAF’s erfaringer med at forhandle og sikre vilkår for freelancere, siger Allan Christophersen.

Behovet for en tværfaglig brancheklub

Lige nu er der meget få eller ingen overenskomster for arbejderne i den danske spilindustri. Allan Christophersen pointerer, at det ikke er praktisk for danske spiludviklere at indlede forhandlinger med samtlige fagforeninger, som deres medarbejdere hører under.

– Derfor er det til både fagforeningernes, arbejdernes og virksomhedernes fordel, at branchens arbejdere organiserer sig i én klub. Det sikrer, at virksomheder oplever en singulær front at forhandle vilkår med, uddyber Allan Christophersen.

GWG håber at opnå forbedringer omkring lønninger, arbejdssikring, efteruddannelse, pensionsopsparing, barsel, overtidsarbejde og kreditering.

– De fire fagforeninger bag gameworkers.dk har indledt et samarbejde for i fællesskab at kunne repræsentere medlemmer fra alle dele af den danske spilbranche. Game Workers Guild udspringer af dette samarbejde for at give en stemme fra arbejderne i spilindustrien, forklarer Allan Christophersen.

Organisering og repræsentation

Lige nu er GWG styret af en arbejdsgruppe bestående af seks frivillige aktivister fra spilindustrien. Allan Christophersen fortæller, at målet er at få det formelle på plads og åbne op for medlemskab efter sommerferien. Den nuværende arbejdsgruppe inkluderer:

– Allan Christophersen, spilarkivar og spilbibliotekar

– Arendse Andersen, Producer

– Jorge Villa Yagüe, Spildesigner og programmør

– Kristian Hedeholm, Senior Game Engineer

– Lani Feldstedt, Spildesigner

– Mads Falkenberg Sønderstrup, Spiludvikler

Fremtiden for spilindustrien i Danmark

En af de største udfordringer er at sikre en aftale med Games Denmark om at indgå forhandlinger. Allan Christophersen understreger vigtigheden af at repræsentere branchen gennem medlemskab af GWG og de tilknyttede fagforeninger.

– Jo flere af branchens arbejdere der bliver medlemmer af GWG og de fagforeninger, der indgår i samarbejdet, desto stærkere vil vi stå, og jo nemmere bliver det at overbevise arbejdsgivere om at indgå i forhandlinger med os, siger Allan Christophersen.

En ildsjæl

Allan Christophersen blev involveret i GWG på grund af sin unikke position mellem kultursektoren og spilindustrien i sin funktion som spilarkivar og spilbibliotekar.

– Jeg har set nogle af de problemer, som den danske spilindustri har haft, og jeg er unikt kvalificeret til at løse problemet omkring mangelfuld kreditering indenfor spil, forklarer Allan Christophersen.

– I Game Workers Guild håber vi at opnå en bred opbakning på tværs af industrien og opfordrer alle til at blive medlemmer af en fagforening, der kan stå bag dem for at sikre bedre vilkår. Vi håber meget på, at Games Denmark vil tage godt imod os og indgå i dialog om industriens arbejdsvilkår, afslutter Allan Christophersen.

For mere information om Game Workers Guild og deres arbejde, kan du besøge hjemmesiden: gameworkers.dk.

Lau Mellemgaard Eskildsen – Skribent & Anmelder


Lau er uddannet skolelærer med speciale i kulturfag, og er skribent på et af Danmarks største gaming-communities, Det Danske Gaming Forum. Fallout 3 ændrede hans liv, og lige siden har han haft en forkærlighed for action-RPG spil. Dystopiske narrativer har desuden hans store interesse, og han nyder at nørde rundt i gaming-verdenens eksistentialistiske fortællinger

© Copyright - arkaden.dk